|
|

מדיניות החזרת או החלפת מוצרים "אמינות ובטחון"

מדיניות החלפת ו/או החזרת מוצרים ושירות

מדיניות החזרת מוצרים

החזרת מוצר תוך 14 יום מתאריך הקניה בלבד, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, בצירוף חשבונית קניה.

החזר כספי יינתן רק אם עלות המוצר מעל ל- 50 ₪. בניכוי דמי ביטול בגובה5% מעלות המוצר או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם. אם יבחר הלקוח לקבל שובר זיכוי במקום ההחזר הכספי, לא יהיה חיוב דמי ביטול

בהחזרת מוצר שעלותו פחות מ- 50 ₪ יינתן שובר זיכוי בלבד.

בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי – תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 2.5% נוספים לדמי הביטול לעיל.

לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים מכל סוג שהוא שנעשה בהם שימוש ו/או שיוצרו במיוחד עבור הלקוח או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות ו/או מוצרים שאריזתם נפתחה ושלא ניתן לארזם בשנית.

במידה וביקש הלקוח כי טובין שהזמין יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים ממועד העסקה או ההזמנה, לפי המוקדם שביניהם, לא תחול זכות הביטול אם ביקש הלקוח לבטל את העסקה לאחר מועד האספקה.

במידה וניתנו לצרכן במתנה, (להלן: "נותן המתנה")מוצרים ושירותים ממי שאינו העוסק כאמור (להלן:"המתנה"), ניתן יהיה לבטל עסקה ולקבל החזר כספי בגין המתנה במידה והציג מקבל המתנה פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם "אמינות ובטחון"

אופן החזרת התמורה ללקוח תהיה בהתאם לאמצעי התשלום ברכישת המתנה בניכוי דמי הביטול כאמור לעיל בסעיף אופן החזרת התמורה ובכפוף למילוי טופס בקשה לביטול עסקה על מוצר שנתקבל במתנה.

אופן החזרת התמורה

החזרת התמורה בניכוי דמי הביטול תיעשה בסמוך למועד ביטול העסקה בכפוף להחזרת המוצר כאמור לעיל ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה בהתאם לאופן בו נעשה התשלום בגין הרכישה. אם נעשה התשלום במזומן או בשיק, השבת התמורה בניכוי דמי ביטול, תיעשה במזומן או בשיק מזומן תוך 5 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה. היה התשלום בשיק – תוחזר התמורה בניכוי דמי ביטול ורק לאחר שנפרע השיק במלואו. דמי הביטול ישולמו על ידי הלקוח במזומן או בכרטיס אשראי במועד החזרת התמורה ללקוח. במידה ובוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי, יבוטל החיוב

מדיניות החלפת מוצרים

מוצר יוחלף תוך 14 יום מתאריך הקניה, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, בתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו כל שימוש בצירוף אישור החלפה או חשבונית קניה באמינות ובטחון

אמצעי תשלום

אין כפל מבצעים והנחות. התשלום באמצעות מזומן או שיקים (לפי שיקול דעת העסק) או כרטיסי אשראי

 

זיכוי

זיכוי שלא הוגבל בזמן, ניתן למימוש בכל מועד. זיכוי שהוגבל בזמן, יהיה ניתן למימוש במשך 24 חודשים מיום הנפקתו בלבד. זיכוי שהופק עקב החזרת מוצר שנרכש בתווי קניה כגון רב תו ו/או תו הזהב, שהוגבלו להשתתפות במבצעים והנחות, לא יוכל להשתתף במבצעים והנחות. לא ניתן להנפיק זיכוי מחדש! עודף מרכישה באמצעות זיכוי יינתן במזומן במידה והעודף הינו בגובה 5% מסכום הזיכוי או 100 ₪ לפי הנמוך מבינהם.

מכירת סכינים

מכירת סכינים מגיל 18 ומעלה בלבד, עם הצגת תעודת זהות

שמירת זכויות.

מדיניות החלפת ו/או החזרת מוצרים זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.