|
|

ארגון המנעולנים בישראל

 • ארגון המנעולנים בישראל ,עמותה המאגדת  אנשי המקצוע הטובים ביותר בתחום, בכל רחבי הארץ. העמותה נוסדה בשנת 1989, ומאז קיבלה לשורותיה עשרות חברים.ארגון המנעולנים בישראל מקבל לשורותיו אך ורק מנעולנים מוסמכים, בעלי ניסיון מוכח ופעילות עסקית של  5 שנים לפחות, שעיסוקם העיקרי הוא מנעולנות.
 • על החברים בארגון להחזיק בתעודת יושר / אישור ממשטרת ישראל לעסוק בתחום המנעולנות, ועליהם לעמוד בתנאים המיוחדים המוגדרים בסעיף 7 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 לעסק לפי פריט 9.2, בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה 1995.
 • מטרות העמותה הן:
 •  שמירה על כבוד ואמינות בתחום המנעולנות. עיגון  מעמדה החוקי של העמותה כאיגוד המייצג את המנעולנים בישראל, וחתירה לקבלת הכרת רשויות המדינה בעמותה כגוף הייצוגי של המנעולנים בישראל. למסד את ענף המנעולנות בדרכים הבאות:
 • להתוות אמות מידה והסמכה למנעולנים.
 • להעניק לעוסקים בענף את הכלים לשמור על רמה מקצועית גבוהה.
 • להעניק לעוסקים בענף תעודה המעידה על מקצועיותם.
 • לחתור להעלאת רמת המהימנות בקרב העוסקים בענף בעיני הציבור.
 • הגנה על הצרכן . להביא לאכיפת חוקי המדינה ברישוי ענף המנעולנות. להנפיק תעודות עיסוק למנעולן, וכן להנפיק תעודות לעובדי המנעולן ולצוותו המקצועי.
 •  לפקח על איכות העבודה של כל המנעולנים בישראל, ולשמש כתובת להערות ולתלונות מצד הציבור. להעניק אישורים לנשיאת כלי פריצה, ולקבוע הנחיות בתיאום עם משטרת ישראל בנוגע לפריצות לבתים, לרכבים ולבתי עסק.
  להבטיח סימון וזיהוי על גבי כל מפתח שעובר שכפול.
  לחתור לחייב כל משכפל מפתחות בזיהוי המשכפל ובניהול רישום לגבי שכפול מפתחות רגישים, כגון: מפתחות לכספות, מפתחות מיוחדים וכיו"בלקשר בין מנעולנים בישראל לבין ארגונים דומים בחו"ל, בכדי להעלות את רמת המיומנות המקצועית של המנעולנים בישראל ולשמור על הפריה הדדית של ידע ואמצעים
  טכנולוגיים.
 • אמינות ובטחון חבר בארגון המנעולנים בישראל